Charlotte Enström

Artist Clothing på Fältöversten

21 maj öppnar en unik utställning av Artist Clothing, vilken kommer att pågå till 12 juni. Konstnärerna Lena Malm och Charlotte Enström har gjort var sin kollektion inom ramen för Artist Clothing. Shoppingcentrum är en utgångspunkt i dessa två helt nya kollektioner. Utställningen kommer bland annat att innehålla en handvikt papperskollektion av Lena Malm, samt närvaro av Miss Mühlenberg-Center (Charlotte Enström).
 
PRESS

Konstnären Charlotte Enström medverkar i utställningen av Artist Clothing på Fältöversten i Stockholm, med vernissage på lördag. Enströms verk heter ”Miss Mühlenberg-Center”.

Tre frågor till Charlotte Enström:

Vad är ”Miss Mühlenberg-Center”?

–Det är ett verk bestående av en klädkollektion och ett bildspel. Kläderna är inköpta i köpcentret Mühlenberg-Center som ligger i forna Östberlin, där jag bor sedan två år.

-Jag har i många år bott nära Fältöversten, som är väldigt olikt Mühlenberg_center. Jag ville förena de här platserna från min vardag och samtidigt göra en jämförelse.

Vad vill du visa?

-”Miss Mühlenberg-Center” handlar om att uppslukas av shoppingmiljön så mycket att man blir en del av den. I verket tar jag den identitet som köpcentret föreslår, genom sitt urval av produkter. Jag vill även visa den identitetskollision som sker varje gång jag är i Mühlenberg-Center, både mellan svenskt och tskt, öst och väst och mellan olika samhällsklasser.

Vad är skillnaden mellan Mühlenberg-Center och Fältöversten?

-Fältöversten ligger i ett höginkomstområde, medan Mühlenberg-Center finns i en stadsdel med hög arbetslöshet och människor från gamla öst-tiden som har förlorat sina positioner.

LINA KALMTEG, Dagens Nyheter 19 Maj 2005