Charlotte Enström

Safe/sense no more

Installation, Stockholm Art Fair 1999
 
Sedan sex år tillbaka delar Akademiska Hus och Stockholm Art Fairs stipendieform ut 100 000 kr i tio stycken stipendier på vardera 10 000 kronor till Sveriges fem konsthögskolor. Professorerna på varje skola väljer ut två konstnärer eller projekt som de tycker varit extra intressanta under året. I år blev de vanligtvis tio eleverna tolv, då Konstfack i Stockholm och Konsthögskolan i Malmö valde ut två projekt som bidrag. Vi på Stockholm Art Fair visar nu upp de vinnande konstnärerna på vår elevutställning.
 
Charlotte Enström och Fredrik Holmqvist/Peter Thörneby, Kristina Matousch och Annika Larsson, Ylva Westerlund/Kajsa Dahlberg och Nichlas Winmalm, Oskar A och Åse Frid, Kajsa Eriksson och Mikael Karlsson
 
Charlotte Enströms arbeten utgår från en djup ambivalens inför framförallt den massmediala bildvärlden av kvinnliga skönhetsideal. I collage och teckningar skapar hon en värld där drömmen om det perfekta livet ständigt (för)vrids till nya former. Fascination, attraktion och repulsion är nyckelord i hennes arbeten där en poetisk lekfullhet stöter samman med begärets kraft.
 
Sven-Olov Wallenstein, Stockholm 1999.