Charlotte Enström

Samlade verk! 30 år med Maria Bonnier Dahlins stiftelse

Installation view from exhibition.

2/2